Koncepcia a štruktúra FŠ DUPO

Spoločný cieľ :

discilplína-zodpovednosť-usilovnosť-spoľahlivosť-rešpekt-otvorenosť-

skromnosť-radosť-fair play-komunikatívnosť- výchova talentovaných hráčov-

 

byť úspešný- rozvoj futbalových a športových schopností-vytváranie 

príležitosti pre deti zo soc. slabších rodín-formovanie a upevňovanie vzťahov

v kolektívnych športoch- pozitívne a kreatívne stvárnenie prázdninových

pracovných dní.       

            

Filozofia hry :

Hrať ofenzívny, agresívny, rýchly, technický, kombinačný futbal...

 

Filozofia trénera :

Pripravoval som sa a plánoval prípravu tréningov ?

Komunikoval som efektívne - účinne ?

Pochopili hráči moje inštrukcie ?

Koľko chvály, informácií, kritiky som povedal ?

Trénoval som všetkých hráčov, alebo som si vybral iba zopár?

                          

                            VÝKONNOSŤ  HRÁČA

                                            =

Klub/ Tréning     -        Škola / Vzdelanie       -       Rodina / Život

 

Vekové kategórie :

 

Kategória A / roč. nar. 2001 /

Kategória B / roč. nar. 2002 /

Kategória C / roč.nar. 2003 /

Kategória D / roč.nar. 2004 /

Kategória E / roč.nar. 2005-2006 /

 

Jednotlivé kategórie prípraviek pracujú pod vedením svojich trénerov