Halový turnaj na Galaktik Košice 13.1. 2013 v kategórii 2004

Chlapci FŠ - DUPO / ročník 2004 / sa zúčastnili  13.1. 2013 halového turnaja nan Galaktiku v  Košiciach.

                    

Výsledky chlapcov FŠ-DUPO  :

FŠ - DUPO - FK Šaca              3:0

FŠ - DUPO - FA Benecol         5:0

FŠ - DUPO - FK Galaktik         1:0

 

Semifinále :

FŠ - DUPO - FAMT Prešov      0:2

Zápas o 3. miesto  :

FŠ - DUPO - FA Benecol Košice   2:1