Zameranie tréningového procesu

Kategória 6-8 ročný

všeobecná pohybová príprava

zábava a radosť

zvládnutie základov techniky/ pociťovanie

 

Kategória 9 -11 ročný

rozvoj pohybových schopností

zábava a radosť

priebežný vzdelávací proces

neustále precvičovanie základov

techniky / vedenie, prihrávky, streľba /

- PH 1-1, 2-2, 4-4

Cieľ: stať sa majstrom v ovládaní Lopty

 

Kategória 12 -14 ročný

obdobie rozvoja hráča

začiatky chápania hry / týmová práca,pocit zodpovednosti /

postavenie-zvládnutie obrany

1-1 / prevzatie lopty,hra pod tlakom, zmena ťažiska hry, hra na 1-2 dotyky

rýchlosť-technika-pohyblivosť-flexibilita

základy organizácie hry