Kategórie prípraviek

FŠ DUPO otvára priestor pre športový a futbalový rast pre najmladšie vekové kategórie.

 

Vekové kategórie FŠ DUPO:

Kategória A / roč. nar. 2001 / - U12

Kategória B / roč. nar. 2002 / - U11

Kategória C / roč.nar. 2003 / - U10

Kategória D / roč.nar. 2004 - 5/ - U9