Poďte mezi nás

Máš rád futbal a zábavu ?

 

          Máš rád spoločnosť ?

 

                 Poď medzi nás !!!

 

Kedy začať ?

Už od 6 rokov môžeš robiť svoje prvé futbalové kroky

 

Kde nás nájdeš? 

v letných mesiacoch

- na ihrisku SP MFK Rožňava

alebo

v zimných mesiacoch

v telocvični ZŠ-A. Hronca /sídl. Juh/

-v telocvični strednej zdravotníckej školy

 

vždy v utorok - štvrtok poobede od 16.00 hod.

resp. 17.00 hod.

 

Ponúkame :

 

kvalitný futbalový proces 3x týždenne

zábavu / soccerobic /

cvičenia všeobecnej pohybovej prípravy

doplnkové športy / futsal, floorbal, basketbal /

účasť na turnajoch-futbalových campoch

darček pre každého člena

História FŠ DUPO

FŠ DUPO začala svoju činnosť v roku 1996 spolu s futbalovými akadémiami FA Benecol Košice, FA Banská Bystrica

a VFA - Venglošovou futbalovou akadémiou.

Jej cieľom bolo od začiatku starať sa o výchovu mladých futbalistov už v najmladšom veku.

FŠ DUPO od začiatku pri výchove hráčov spolupracuje s klubom SP MFK  v Rožňave, kde hráči postupne prechádzajú do vyšších vekových kategórii.

Za obdobie rokov 1996-2012 vychovala množstvo hráčov, ktorí našli uplatnenie vo vyšších i nižších futbalových súťažiach.

Časť hráčov našla uplatnenie i v iných športových odvetviach.

FŠ DUPO  okrem výchovy mladých talentov, tréningového procesu a účasti na  rôznych turnajoch organizuje i futbalové campy, deň talentov a podporuje niektoré charitatívne či športové akcie.

Futbalová škola ďalej  okrem spolupráce s SP MFK Rožňave spolupracuje i s futbalovými akadémiami na Slovensku a zahraničí.

Chlapci z jednotlivých vekových kategórií  sa v minulosti i v  súčasnosti zúčastňujú turnajov na Slovensku, ale i medzinárodných turnajov v zahraničí -  v Maďarsku,Poľsku, Česku, Rakúsku.