Aj tento rok otvárame športové triedy

02.02.2012 23:44

ZŠ - A. Hronca / sídl. Juh / v Rožňave otvorí v novom školskom roku 2012-2013 / september 2012 / ďalší ročník športových tried so zameraním na futbal / chlapci / a basketbal / dievčatá /.

Športové triedy budú otvorené pre chlapcov a dievčatá 5 ročníka ZŠ / roč. nar. 2001-2002 /

Kontakty :  

RNDr. Ján Džubák     -    Riaditeľ ZŠ-A. Hronca  -  0907 587257        

Mgr.Dušan Pollák    -     tréner-učiteľ   -   0903 602 946                   

Mgr. Arpád Laco  -   manager MBK   - 0915 627 197