Tréningový proces

    

Plán tréningov - zimná halová sezóna / november - február / :

                   

          

                    Kategória U10 / r. 2003 / nasledovne :

 

                 Utorok      : 13.30 - 15.00 hod. - Športová hala

 

                 Streda      : 16.00 - 18.00 hod. - telocvičňa Obchodnej akadémie

 

                 Piatok      :  15.30 - 17.00 hod. - telocvičňa Obchodnej akadémie

 

                    Kategória / r. 2002 a r.2004-5 / nasledovne :

                                 

                   Pondelok   : 18.30-19.30 hod.- SPŠ zdravotná – ročník 2002

 

                   Utorok       : 17.15- 18.20 hod.- ZŠ Zakarpatská- ročník 2002

                                      18.20- 19.20 hod.- ZŠ Zakarpatská- ročník 2004/2005

 

                   Štvrtok      : 16.00- 17.30 hod.- ZŠ Zakarpatská- ročník 2002

                                      17.30- 19.00 hod.- ZŠ Zakarpatská- ročník 2004/2005

 

                  Sobota      :  10.30-11.30 hod.- SPŠ zdravotná- ročník 2002

                                      11.30- 12.30 hod.- SPŠ zdravotná- ročník 2004/2005